Τηλέφωνο. 0030 210 66 14 140
Κινητό. 0030 6944 370 415
Email: info(at)drlouloudis.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ να καταδυθώ, φορώντας στα αυτιά μου ωτασπίδες, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να εξισώνω την πίεση στα αυτιά μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η απάντηση σ’αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση, είναι οπωσδήποτε όχι και βιαζόμαστε να την δώσουμε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ευθύς εξ’αρχής, παρότι κρίνεται σκόπιμο να την αναλύσουμε διεξοδικά στη συνέχεια, για αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης , που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγικά επακόλουθα.

Αν τοποθετήσουμε μια ωτασπίδα στεγανού τύπου στον έξω ακουστικό μας πόρο, (όπως φαίνεται στο σχήμα 1) και επιχειρήσουμε να καταδυθούμε από την επιφάνεια ( πίεση 1 atm) σε βάθος 10 μέτρων (πίεση 2 atm), τότε θα έχουμε δημιουργήσει την εξής κατάσταση:

Ανάμεσα στην ωτασπίδα (β) και την τυμπανική μεμβράνη( δ), έχουμε απομονώσει μια κλειστή, χωρίς διέξοδο κοιλότητα (γ) που περιέχει αέρα. Αυτή η κοιλότητα, έχει ένα συμπαγές και άκαμπτο οστέινο τοίχωμα, ντυμένο με επιδερμίδα και στο ένα της άκρο, αποφράσσεται στεγανά από την ωτασπίδα, ενώ στο άλλο της άκρο έχει τον ελαστικό τυμπανικό μας υμένα.

Στο βάθος των 10 μέτρων, η πίεση εξωτερικά της ωτασπίδας (α) είναι 2 atm, όμοια με την πίεση του εσωτερικού αυτιού μας ( στ),που λόγω του ότι είναι γεμάτο με υγρό, η πίεσή του είναι πάντοτε ίση με την πίεση των υπόλοιπων ιστών του σώματός μας, δηλαδή την πίεση του βάθους. Η πίεση του χώρου (γ), είναι σταθερά 1 atm.

Το τι θα συμβεί εδώ, εξαρτάται από το τι θα επιλέξουμε να κάνουμε για τον χώρο του μεσαίου αυτιού μας (ε). Εάν επιχειρήσουμε να εξισώσουμε (όπως φαίνεται στο σχήμα 2), να στείλουμε δηλαδή αέρα προς το μεσαίο αυτί, μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας (ζ),ανεβάζοντας την πίεση στις 2 atm , τότε θα δημιουργήσουμε εκατέρωθεν του τυμπάνου μια διαφορά πίεσης ίσης με 1 atm, που ξεπερνά τα όρια ελαστικότητάς του και θα το τρυπήσει από μέσα προς τα έξω.

Αν αντίθετα αποφασίσουμε να μην εξισώσουμε και κρατήσουμε στο μεσαίο μας αυτί την πίεση της επιφάνειας ( 1 atm),τότε το τύμπανό μας θα έχει και στις δυο του πλευρές την ίδια πίεση και δεν θα κινδυνεύσει με ρήξη. Θα δημιουργηθεί όμως μια ανεπιθύμητη διαφορά πίεσης 1 atm, εκατέρωθεν του υμένα της στρογγυλής θυρίδας (η) που είναι ένας άλλος, μικρότερης διαμέτρου υμένας, που αποφράσσει τον γεμάτο υγρό χώρο του εσωτερικού μας αυτιού. Η διαφορά αυτή της πίεσης είναι ικανή να σχίσει την μεμβράνη αυτή και τα υγρά του εσωτερικού αυτιού να χυθούν προς το μεσαίο αυτί.

Η ρήξη αυτή της μεμβράνης της στρογγυλής θυρίδας, αποτελεί μια πολύ σοβαρότερη μορφή βαροτραύματος από τη ρήξη του τυμπάνου, ένα πραγματικό ιατρικό επείγον που πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, μέσα στις πρώτες ώρες ή το πολύ ημέρες από την εκδήλωσή του, αλλιώς θα οδηγήσει σε μερική ή ολική απώλεια της ακοής. Εκδηλώνεται με βαρηκοΐα, που εμείς θα την νιώσουμε σαν μπούκωμα του αυτιού, με σφύριγμα στο αυτί που δεν προϋπήρχε και μπορεί να συνοδεύεται από ποικίλλουσας έντασης ζάλη ή περιστροφικό ίλιγγο, με ή χωρίς ναυτία και εμέτους.

Με όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι φορώντας μια στεγανού τύπου ωτασπίδα στο αυτί μας και επιχειρώντας να βουτήξουμε, καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δυο καταστάσεις, που η μια είναι κακή και η άλλη χειρότερη. Ξεχάστε λοιπόν παντελώς τη χρήση τους και αφοσιωθείτε στις εξισώσεις σας, για να επιστρέφουμε πάντα στην επιφάνεια με όχι λιγότερα από δυο αυτιά.