Τηλέφωνο. 0030 210 66 14 140
Κινητό. 0030 6944 370 415
Email: info(at)drlouloudis.gr

Μύτη με ύβο - Ρινοπλαστική, πλαστική επέμβαση μύτης.

Η υβώδης (καμπουριαστή) μύτη, συνιστά μια από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης στον αισθητικό ρινοχειρουργό.

Η επεξεργασία της εικόνας μας σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που γίνεται κατά την πρώτη επίσκεψη στον γιατρό μας, μας δίνει μια σαφή αίσθηση της σημαντικότατης βελτίωσης που θα κερδίσει το πρόσωπό μας μετά την χειρουργική διόρθωση της κατάστασης.